A BTK Néprajztudományi Intézet legfontosabb feladatvállalásai, célkitűzései:

 

  • A néprajztudomány kézikönyveinek, valamint az intézet évkönyvének és sorozatainak szerkesztése.
  • Társadalomnéprajzi változásvizsgálatok földrajzilag és típusaiban eltérő helyi közösségekben.
  • A népi kultúra és a népművészet jelene és perspektívái, az etnográfiai kutatások társadalmi hasznosulása.
  • Folyamatok a népi kultúra alakulásának történetében: forrásfeltárások és elemzések.
  • Elméleti és módszertani kérdések a mai folklorisztikában. Folklórszövegek és a népi vallásosság jelenségeinek gyűjtése, írott forrásaik feltárása, a szövegkorpuszok bővítése, elemzése, a hagyományozódás kérdései.
  • Hagyomány és modernizáció, kulturális beidegződések és ideológiák, vallási jelenségek, táj- és környezetérzékelés – terepmunkák, etnológiai vizsgálatok Szibériában, valamint Közép- és Délkelet-Ázsiában.