"A néprajztudomány vezető szerepet játszik a nemzeti kulturális örökség meghatározásában, a nemzeti identitás kialakításában, abban, hogy a népi kultúra a modern nemzeti kultúra egyik talpköve legyen."

 

A néprajztudomány vezető szerepet játszik a nemzeti kulturális örökség meghatározásában, a nemzeti identitás kialakításában, abban, hogy a népi kultúra a modern nemzeti kultúra egyik talpköve legyen. A Néprajztudományi Intézet a magyar néprajztudomány központi intézményeként együttműködik a hazai és külföldi kutatóhelyekkel, közös projektek kezdeményezője, kutatói részt vállalnak a hazai néprajztudományi intézményrendszer működtetésében, a szakmai testületek irányításában, a tudományos minősítésben, valamint a tudományszak graduális és posztgraduális képzésében. Kézikönyvei, könyvsorozatai, rendszeresen megjelenő évkönyve, az Ethno-lore, valamint különböző rendezvényei által az intézet teret ad az új kutatási eredmények közreadásának és megvitatásának. Mindezek teszik alkalmassá a kutatóhelyet, hogy alapítása óta égisze alatt szülessenek meg a tudományszak összefoglaló munkái. E számottevő tudományos potenciál – amely a nagy szakmai vállalkozásokhoz elengedhetetlen – egyben nemzetközi szinten versenyképes kutatási kapacitást jelent a tudományszak külföldi vezető intézményeinek mezőnyében is.

A középtávú stratégiai terv teljes szövege ide kattintva olvasható.