Az új koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Néprajztudományi Intézet adattárát holnaptól (2020.03.13.) határozatlan ideig zárva tartjuk.

 

A BTK Néprajztudományi Intézet adattárának gyűjteményei

Az 1970-ben alapított adattár elsősorban az intézet munkatársai által végzett néprajzi terepmunkák és archívumi kutatások során felhalmozott anyagokat, valamint az intézetben folyó projektek háttéranyagait, a munkatársak kéziratait, valamint az intézet működésével, múltjával kapcsolatos dokumentumokat gyűjti és őrzi. Ezen túl több, az intézetre bízott kutatói hagyatékot és tematikus gyűjteményt is kezel. Az adattár anyagának zöme a 20. század második felében keletkezett, de egyes darabok és gyűjteményrészek – különösen a fotótár esetében – a 20. század első feléből származnak, a kézirattárban és kutatói hagyatékokban pedig 18–19. századi kéziratos és nyomtatott dokumentumok is találhatók. Az adattár anyaga folyamatosan gyarapszik.


Az eddigi nyilvántartási gyakorlat szerint a következő gyűjtemények különülnek el:


1) Kézirattár (3704 leltározott tétel)
2) Fotótár (45000 leltározott tétel)
3) Diatár (10789 leltározott tétel)
4) Hangszalagtár (816 leltározott tétel)
5) Videó- és filmtár (közel 50 tétel)
6) Különgyűjtemények (Magyar Néprajz különgyűjtemény; Néprajzi Atlasz különgyűjtemény; Néprajzi Lexikon különgyűjtemény; népi gyógyászati gyűjtemény; néphit-topográfia; Gunda Béla hagyatéka; Szilágyi Miklós hagyatéka; Diószegi Vilmos sámánhit-archívuma; magyarországi árszabások gyűjteménye; hegytörvények gyűjtmeménye; népmesekatalógus; mondakatalógus; proverbiumkatalógus)

Az adattár történetéről és gyűjteményeiről a legutóbbi és az eddigi legrészletesebb áttekintést Czövek Judit készítette 2007-ben (a tanulmány letölthető innen). Az azóta történt változások szükségessé teszik a gyűjteményi struktúra és az egyes anyagok revízióját, ami folyamatosan zajlik. Az egyes gyűjteményrészekkel kapcsolatban – egy új, naprakész ismertető megjelenéséig – az adattári kapcsolattartótól kérhetnek információt.

 

Helyszíni kutatás
Az adattárban való kutatás díjmentes, de kutatási engedélyhez kötött. Az engedélyt az innen letölthető (vagy a helyszínen kapott), kitöltött engedélykérő lap alapján az intézet igazgatója adja ki. Az adattár használati rendjéről, a reprográfiai lehetőségekről és díjakról, valamint a hivatkozással és publikálással kapcsolatos tudnivalókról ide kattintva tájékozódhat. Az adattári anyagok publikálása, illetve bármilyen jellegű tovább hasznosítása külön engedélyhez kötött, amelynek űrlapját innen töltheti le.

 

Online kutatás
2018-ban megkezdődött az adattár kiválasztott anyagainak online közzététele, amelyek között ide kattintva böngészhet. Az így elérhetővé tett dokumentumokra való hivatkozással, illetve azok publikálásával, vagy bármilyen formában való további hasznosításával kapcsolatban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint helyszíni kutatás esetén!

 

Cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. B épület, 8. emelet 14-es szoba
Kapcsolattartó: Bednárik János
Telefon: +36 20/548-6724
E-mail: