Tartalomjegyzék:

ELŐHANGOK

Balogh Balázs: 

Értelmezés, hatás, utóélet: Arany János és a nép költészete.

Főszerkesztői köszöntő

Landgraf Ildikó:

 Arany János életművének folklorisztikai vonatkozásai

 

A NÉPKÖLTÉSZET ÉRTELMEZÉSE ARANY JÁNOS ÉLETMŰVÉBEN

 

Szilágyi Márton: 

Arany János életműve és a folklór (Irodalomtörténeti tanulságok)

 Tamás Ildikó:

Nyelvrokonság, műfordítás, népköltészet az Arany János által szerkesztett Szépirodalmi Figyelő és Koszorú hasábjain

 Szakál Anna: 

Arany János és az erdélyi népköltészet

 Eitler Ágnes: 

Arany János életének és műveinek "áthangolása" az 1950-es évek népművelésében

 

KÖTŐDÉSEK A FOLKLÓRHOZ - ÚJRAGONDOLT MŰFAJOK, SZÜZSÉK, MOTÍVUMOK

 

Mikos Éva:

Arany János és a hiedelmek

 Czövek Judit:

A líra peremvidékén: a bökversek és Arany János

 Landgraf Ildikó:

A "magyar Faust" nyomában. Arany János Hatvani című versének folklorisztikai vonatkozásai

 

ARANY SZENT LÁSZLÓJÁNAK KULTÚRTÖRTÉNETI HÁTTERE

 

Magyar Zoltán:

Arany Szent Lászlójának néprajzi és művelődéstörténeti háttere

 Iancu Laura:

Arany János "csángója" nyomában

 

KÖZKÖLTÉSZETI ÉS PONYVAIRODALMI VONATKOZÁSOK

 

Csörsz Rumen István:

Arany János tanulmányainak közköltési és népdalidézetei a Dalgyűjtemény (1874) tükrében

Küllős Imola:

Arany János kottás Dalgyűjteménye és Fábián Pista "nótái"

 Chikány Judit:

Merítés Arany János műveinek ponyvairodalmi, folklór és közköltészeti szövegkapcsolataiból

 

KAPCSOLÓDÁSOK ÉS HATÁSOK - ARANY LÁSZLÓ

 

Vargha Katalin:

Találósok az Arany család kéziratos gyűjteményében és más 19. századi forrásokban

Gulyás Judit: 

Arany László meseértelmezése

Domokos Mariann:

Arany László népmeséi a 19. századi magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban

 

KUTATÓINTÉZET MUNKATÁRSAI ÁLTAL ÍRT VAGY SZERKESZTETT, 2017-BEN MEGJELENT KÖNYVEK

 

Címlap 

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXXV - 2018

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!