Hoppál Mihály
Főszerkesztői beköszöntő


Bali János
A középhegységi paraszt ökotípusa


Bárth Dániel
A katolikus egyházi irányítás és a népi kultúra kapcsolatának kora újkori forrásai

Berta Péter
A társadalmi nemek közötti státuskülönbség ideológiái egy erdélyi roma (Gábor) közösségben


Borsos Balázs
Kulturális régiók meghatározása néprajzi atlaszok számítógépes feldolgozása segítségével (Módszerek, problémák és teszteredmények a Német Néprajzi Atlasz alapján)


Flórián Mária
A "kiskőrösi gúnya"


Gulyás Judit
A János vitéz morfológiai elemzése


Kiss Réka
"Házastárs nélkül szűkölködvén". Adatok a házasság megkötésének és felbontásának 17. századi gyakorlatához a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében


Magyar Zoltán
A magyar történeti mondák katalogizálásának kérdései


Mikos Éva
18-19. századi kalendáriumaink függelékeinek néprajzi forrásértékéről

Nagy Richárd
Hogyan lesz egy növényből gyógynövény?

Rudasné Bajcsay Márta
"Aj, Istenem, teremtettél..." Istenhez fordulás a keservesekben, a legszemélyesebb lírai népdalokban


Szilágyi Miklós
Halászati vállalkozások a 18-19. században

 

Címlap

 

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!