FÓKUSZBAN

 Hoppál Mihály

Jegyzetek terepmunkáról: módszer és technika

Landgraf Ildikó

 TÉRHASZNÁLAT ÉS ÖKOLÓGIA

 Égető Melinda

Alföldi borvidék - homoki borvidék. Az alföldi szőlőkultúra táji tagolódásának átrendeződése a 19-20. század fordulóján

Borsos Balázs

Az európai néprajzi atlaszok számítógépes feldolgozásának lehetőségeiről

Máté Gábor

A térbeli aktivitás történeti vizsgálata a táj antropogén morfológiai elemeinek segítségével, Kárász település példáján

 IDENTITÁS ÉS POLITIKA

 Berta Péter

Tárgyhasználat, identitás és a különbség politikája. Az etnikai identitásszimbólum-alkotás gyakorlata az erdélyi Gáborok között

Nagy Károly Zsolt

Napfelkelte Homorogdon. Hatalom, kultúra és közösség összefüggései egy csereháti falu identitás-konstrukciós folyamataiban.

 

TÁRSADALOM ÉS VÁLTOZÁS

 

Jávor Kata

Az ivás közösségi kontextusának alakulása Zsombón. A "homoki" ivás néhány sajátossága

Schwarcz Gyöngyi

Társadalomnéprajz és a számok. Öt falu statisztikai mutatói (Alsópáhok, Nagyrákos, Táp, Varsány, Zsombó)

Szabó Piroska

Kisgazdagok Varsányban

Turai TündeNagyszülők és unokák: egy kapcsolat két pólusán. Elemzés két módszerrel

Flórián Mária

Változások a köznép öltözködésében a 18. században

 

SZÖVEG-KÉP-RÍTUS

 

Nagy Ilona

A magyar mondakutatás fehér foltja: a modern mondák

Czövek Judit

Angyalok ábrázolása a 19. századi vallásos ponyvákban

Tátrai Zsuzsanna

A zöld ág szerepe a magyar pünkösdi szokásokban

 

SZIBÉRIA

 

Sántha István

"Reményteljes jövő?!" : Választási lehetőségek Dél-Szibériában élő evenki fiatalok életében

Somfai Kara Dávid

Bulagat-burját "sámán" szövegek Saraksinova és Diószegi gyűjtéséből (1957. szeptember 4-10.)

Veres Péter

Néhány megjegyzés a magyar nép etnogeneziséhez és korai etnikai történetéhez

 

Címlap

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXIII - 2006

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!