Tartalomjegyzék

Balogh Balázs
Főszerkesztői köszöntő

Borsos Balázs
Az örök számadó

Társadalom és anyagi kultúra – Interakció és változás

Cseh Fruzsina
A régi kerékvágás. Fogatolt járművek keréknyomtávolsága
és tengelye a 19. század végén

Báti Anikó - Umbrai Laura
Népkonyhán enni Budapesten. Verziók és averziók
a közétkeztetés történetéből (1860–1939)

Várkonyi-Nickel Réka
„Kis kosztosok” a két világháború között.
Előtanulmány az ózdi és a salgótarjáni munkásgyermekek
táplálkozásának vizsgálatához

Tomisa Ilona
A községi pásztor és a faluközösség kapcsolata a Tolna megyei
Tevelen a két világháború között

Babai Dániel - Molnár Zsolt
Komplex hajtóerők. A szénacsinálás időpontjának változása Gyimesben

Mészáros Csaba
A legelő- és rétgazdálkodás változásai a tulajdonviszonyok
tükrében. Egy etnológiai esettanulmány és annak tanulságai

Etnikum, közösség, vallás és identitás

Győrfy Eszter
„…nem akartak tovább román valláson maradni”
A csíkszépvízi római és görögkatolikus egyházközségek és híveik
a 20. század első felében

Ament-Kovács Bence
A Mercy–Apponyi uradalom római katolikus alsópapsága.
Történelemszemlélet és néprajzi érdeklődés 

Iancu Laura
A szokások harcmezején a két világháború között.
A Forrófalvi Plébánia „Lapja” (Forrásközlés) 

Sántha István - Somfai Kara Dávid
Baráthosi Balogh Benedek távol-keleti kutatásainak újragondolása
terepen száz év múltán. Etnikai viszonyok és sámánizmus
az Amur mentén és Szahalinon a 21. század elején

A hagyomány percepciója, értelmezése és reprezentációja

Magyar Zoltán
A bányaszellem alakja az erdélyi folklórban 

Domokos Mariann
Grimm-mesék 19. századi magyar ponyvákon. Ismertetés egy készülő
forráskiadványról 

Mikos Éva
Regeirodalom és népismeret a 19. század derekának sajtójában
– A Családi Lapok (1854–1860)

Landgraf Ildikó
A bukovinai székelyek reprezentációja a 19. századi, magyar illusztrált sajtóban.
Bukovinai népélet és folklór a Vasárnapi Ujság lapjain 

Fülemile Ágnes
Öltözködés és nemzeti identitás – A horvát nemzeti viselet
a 19. századi Habsburg Monarchiában