Tartalom

A  Kaukázustól Koreáig

Veres Péter
Az észak-kaukázusi népek etnokulturális szerepe

Somfai Kara Dávid
Mazar, avagy az animista természetkultusz a kirgiz népi iszlámban

Szilágyi Zsolt
Legitimáció. A mongol buddhista egyház szerepe
a világi hatalom konszolidációjában

Sántha István–Safonova Tatjana
Színlelés – Idegenekkel kapcsolatos magatartási forma
a Barguzin felső folyásánál élő kurumkáni evenkik körében

Hoppál Mihály
A sámánok és a kulturális örökség védelem Koreában


Történeti ethnográfia és folklór

Gulyás Judit
Tompa Mihály Népregék, népmondák című munkájának forrásai
és egykorú fogadtatása

Máté Gábor
Vízvölgy, Völgység, Hegyhát. Adalékok dél-dunántúli tájneveink történetéhez

Borsos Balázs
A Magyar Néprajzi Atlasz virtuális 10. kötete

 

Címlap

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXV. - 2008

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!