Fülemile Ágnes:
Az önmeghatározás és csoportelhatárolódás vizuális toposzai - Néprajzi megközelítések

Sz. Kristóf Ildikó:
A távoli Másik szövegekben és képekben a kora újkori Magyarországon: historia naturalis és antropológia a nagyszombati kalendáriumokban, 1676-1709 (1745)

Fülemile Ágnes:
Az "odaliszk". Egy orientalizáló képzőművészeti téma jelentésének és recepciójának változásai

Deák Éva:
Népviseletek a 17-18. századi Erdélyben a viseletsorozatok tükrében

Tomisa Ilona:
Patrona Hungariæ ábrázolások a 16-17. századi főúri hadizászlókon. Különös tekintettel a Fraknói Vármúzeum Zászlógyűjteményének zászlóira Eszterházy Pál nádor idejéből (1635-1713)

Magyar Zoltán:
A csodás képmás. Kegyképekhez fűződő mondák a magyar folklórban

Nagy Károly Zsolt:
"Mely igen szerelmetesek a te hajlékaid..." A református templomok térszervezése, térhasználata mint felekezeti azonosságtudat reprezentációja Magyarországon

Bednárik János:
Egy virágszőnyeg képei. A budakeszi úrnapi dekoráció néprajzi nézetben

Várkonyi-Nickel Réka:
Rimaiként élni, rimainak látszani. A salgótarjáni acélgyári kolónia önmeghatározásának vizuális elemei az 1930-as, 1940-es években

Balogh Balázs:
A kivándorlók "apoteózisa". Festmény az amerikai magyar emigránsokról egy midwesti iparváros közkönyvtárában

Tamás Ildikó:
A sarki fény színei. Szimbólumok a számi nemzeti identitáskonstrukció folyamatában

Safonova Tatiana - Sántha István:
Sámánfa és az evenkik mindennapi élete - fotográfiai elemzés

Borsos Balázs:
Az európai néprajzi atlaszok vizuális megjelenítéséről

Színes melléklet

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXXII - 2015

A kutatóintézet munkatársai által írt vagy szerkesztett, 2014-ben megjelent könyvek