A magyar néprajztudomány kiemelkedő személyiségeinek, az akadémikus, egyetemi tanár Ortutay Gyula és Tálasi István születésének centenáriuma alkalmából, ma rájuk emlékezünk. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya és Néprajzi Bizottsága úgy ítélte meg, hogy a kerek évforduló kapcsán ne a két életút és életmű felvázolására törekedjünk, hanem annak a magyar néprajztudománynak a megvilágítására, amelyik a 20. század derekán főként az Ő törekvéseiket, iránymutatásukat követve formálódott. Vizsgáljuk azt a közeget is, amelyben gondolataik hatottak és ne feledkezzünk meg a kortárs kutatók más felfogást képviselő eredményeiről, módszereiről sem. Figyelmünk ma főként a hazai néprajz 20. századi történetének arra a hozzávetőlegesen négy évtizedére irányul, amely Bátky és Györffy halálának évétől, 1939-től az 1970-es évek végéig, Ortutay haláláig (1978) és Tálasi nyugdíjba vonulásáig (1980) számítható.

 

TARTALOM


Magyar néprajztudomány a 20. század derekán
Centenáriumi néprajzi konferencia Ortutay Gyula
és Tálasi István emlékére


Paládi-Kovács Attila
Megnyitó. Magyar néprajztudomány a 20. század derekán
Konferencia Ortutay Gyula és Tálasi István emlékére

Sárkány Mihály
A szétágazó és egybefonódó magyar néprajz a 20. század derekán

Kríza Ildikó
A népköltészet szövegkutatási módszerei és eredményei a 20. század
derekától I. (Balladakutatás)

Tátrai Zsuzsanna
A néphagyomány népszerűsítése és a néprajzi ismeretterjesztés
Ortutay Gyula munkásságában

Andrásfalvy Bertalan
Az írott források szerepe az anyagi kultúra kutatásában

Kisbán Eszter
A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950–2010)

Bárth János
A településtörténet és a településnéprajz kapcsolata

Kocsis Gyula
Agrártörténet és agráretnográfia

Kósa László
Elnöki zárszó. Magyar néprajztudomány a 20. század derekán
Centenáriumi néprajzi konferencia Ortutay Gyula és Tálasi István
emlékére


Folklór és tárgyi kultúra


Magyar Zoltán
A Homoródalmási-barlang mondaköre

Cseh Fruzsina
A kerékgyártó mesterség eszközkészletének változása
a 19–20. században

Szibériai samanizmus és populáris kultúra


Hoppál Mihály
Szaha identitás és a sámánok

Somfai Kara Dávid
Tuva sámánok énekei
Diószegi Vilmos kéziratos hagyatéka (2.)

Sántha István – Tatiana Safonova
Értelmiségi terek és magatartásformák fotográfiai elemzése
egy kelet-szibériai kultúrház példáján

 

A kutatóintézet munkatársai által írt vagy
szerkesztett, 2010-ben megjelent könyvek

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXVIII. - 2011

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!