A HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet évkönyvének negyvenedik kötetében olvasható tanulmányok komplex társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatokat vizsgálnak főként jelenkori, ám a történeti perspektívát is figyelembe vevő kutatások alapján.

Társadalmi és kulturális reziliencia a Kárpát-medencében című, az ELKH által támogatott projekthez kapcsolódó tanulmányok kérdésfelvetése elsősorban arra irányult, hogy a közösségek miként képesek megbirkózni a külső sokkhatásokkal, hogyan tudnak kilábalni belőlük vagy éppen alkalmazkodni hozzájuk – megtartva az identitásukat.

A 15 szerző a néprajzi módszerek eszköztárával több kistérségben vizsgálta a társadalmi és kulturális rugalmasságot, illetve ellenállóképességet. Céljuk között szerepelt a folytonosság és az átalakulás mozgatórugóinak, valamint dinamikájának megértése. Vizsgáltak nagyobb rendszereket és hosszabb időtávra kiterjedő folyamatokat, továbbá az antropológiai kutatási előzményekhez kapcsolódva feltárták kisebb egységek, azaz kisközösségek, családok és egyének stresszhelyzetre adott válságkezelési magatartását.

A kötet vendégszerkesztője Turai Tünde, szerkesztői Balogh Balázs (főszerkesztő), Ispán Ágota Lídia és Magyar Zoltán.

Az évkönyvben szereplő tanulmányok, valamint a teljes kötet letölthetők innen.

Tartalom 

Bevezetés 

Turai Tünde: Reziliencia: egy ígéretes perspektíva lehetőségei kulturális és társadalmi dinamikák átfogó megértéséhez

 

Fogalmi keretek: Folytonosság és átalakulás 

Turai Tünde: Reziliencia és sebezhetőség. Egyéni stratégiák az állandósult társadalmi változások szorításában

Lovas Kiss Antal: Határon átívelő térségi szintű társadalmi reziliencia

Szabó Á. Töhötöm: Háztartások és közösségek a lokális és az extralokális erőforrások tükrében. Erdélyi példák

Mészáros Csaba: A megértés korlátai. Mitől és miképp lehet reziliens egy közösség? 

 

Ellenállás, válságkezelés, túlélés 

Balogh Balázs: A román hatalmi nyomással szembeni ellenállóképesség a két világháború között Kalotaszegen

Svégel Fanni: Ellenállás, csoportszerveződés, államfeminizmus: az 1973-as abortuszpetíció és a demokratikus ellenzék

Győrfy Eszter: Változás, választás és alkalmazkodás egy magyar nyelvű görögkatolikus család három generációjában

 

Rugalmasság, kreativitás, leleményesség 

Nagy Zsolt: Virág-járvány. Egy Maros menti dísznövény-termelő köz(ös)ség a Covid19-világjárvány idején

Balogh Pál Géza: „De hát most jött egy olyan helyzet, amire senki nem számított…” Külső válságok hatása magyarországi sajtkészítők gazdasági gyakorlataira

Balatonyi Judit: Reziliencia és rítus: A pandémia alatti házasságkötések és kapcsolatvégi rítusok / válások esetei

Nickel Vira Réka: Reziliencia-vizsgálat az észak-magyarországi gyermek közétkeztetésben

 

Alkalmazkodás, adaptív változás, stabilitás 

Szilágyi Levente: A csanálosi mezőgazdasági társulás mint a társadalmi reziliencia lokális ágense

Babai Dániel – Molnár Zsolt: „Hogy hamarább bépástosodjon…” A gyepgazdálkodás jelentősége egy társadalmi-ökológiai rendszer működtetésében

Bognár Szabina: „Sriću će vam donest, a nevolju odnest!” – „Szerencsét hoz nektek és a bajt elviszi!” A horvátkimlei Borbála-járás szokása a 20–21. században

Ispán Ágota Lídia: A helyi hagyományok szerepe a közösségi reziliencia kiépítésében a mezőcsáti járásban