ETHNO-LORE XL.
TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS REZILIENCIA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének Évkönyve XL.

 

ISSN 1787-9396

https://doi.org/10.58449/EL.2023.00

                       Nagyításhoz kattintson a képre!

 

Borítófotó: A széki Fülöp Jánosné Márk Zsuzsanna pomázi lakhelyén. Fotó: Szilágyi Levente, Pomáz, 2023.

Hátsó borító: „Bízzál” – árvácskákból ültetett üzenet a karantén idején. Fotó: Páll Enikő, Udvarfalva (Románia), 2020.

Főszerkesztő: Balogh Balázs

Szerkesztők: Ispán Ágota és Magyar Zoltán

Vendégszerkesztő: Turai Tünde 

Címnegyed és tartalomjegyzék 

 

Bevezetés
Turai Tünde: Reziliencia: egy ígéretes perspektíva lehetőségei kulturális és társadalmi dinamikák átfogó megértéséhez

 

Fogalmi keretek. Folytonosság és átalakulás
Turai Tünde: Reziliencia és sebezhetőség. Egyéni stratégiák az állandósult társadalmi változások szorításában
Lovas Kiss Antal: Határon átívelő térségi szintű társadalmi reziliencia
Szabó Á. Töhötöm: Háztartások és közösségek a lokális és az extralokális erőforrások tükrében. Erdélyi példák
Mészáros Csaba: A megértés korlátai. Mitől és miképp lehet reziliens egy közösség?

  

Ellenállás, válságkezelés, túlélés
Balogh Balázs: A román hatalmi nyomással szembeni ellenállóképesség a két világháború között Kalotaszegen
Svégel Fanni: Ellenállás, csoportszerveződés, államfeminizmus: az 1973-as abortuszpetíció és a demokratikus ellenzék
Győrfy Eszter: Változás, választás és alkalmazkodás egy magyar nyelvű görögkatolikus család három generációjában

 

Rugalmasság, kreativitás, leleményesség
Nagy Zsolt: Virág-járvány. Egy Maros menti dísznövény-termelő köz(ös)ség a Covid19-világjárvány idején
Balogh Pál Géza: „De hát most jött egy olyan helyzet, amire senki nem számított…” Külső válságok hatása magyarországi sajtkészítők gazdasági gyakorlataira
Balatonyi Judit: Reziliencia és rítus: A pandémia alatti házasságkötések és kapcsolatvégi rítusok / válások esetei
Nickel Vira Réka: Reziliencia-vizsgálat az észak-magyarországi gyermek közétkeztetésben

 

Alkalmazkodás, adaptív változás, stabilitás
Szilágyi Levente: A csanálosi mezőgazdasági társulás, mint a társadalmi reziliencia lokális ágense
Babai Dániel – Molnár Zsolt: „Hogy hamarább bépástosodjon…” A gyepgazdálkodás jelentősége egy társadalmi-ökológiai rendszer működtetésében
Bognár Szabina: „Sriću će vam donest, a nevolju odnest!” – „Szerencsét hoz nektek és a bajt elviszi!” A horvátkimlei Borbála-járás szokása a 20–21. században
Ispán Ágota Lídia: A helyi hagyományok szerepe a közösségi reziliencia kiépítésében a mezőcsáti járásban

 

A kutatóintézet munkatársai által írt vagy szerkesztett, 2022-ben megjelent könyvek

 

Szerzők

 

Contents

Tünde Turai: Conceptual frameworks. Continuity and transformation

Tünde Turai: Resilience and vulnerability. Individual strategies under the pressure of permanent social changes

Antal Lovas Kiss: Cross-border regional social resilience

Árpád Töhötöm Szabó: Households and communities in the light of local and extralocal resources. Examples from Transylvania

Csaba Mészáros: The limits of understanding. What makes a community resilient and how?

Resistance, crisis management, survival

Balázs Balogh: Resistance to Romanian pressures in Kalotaszeg between the two world wars

Fanni Svégel: Resistance, group organization, state feminism: the 1973 abortion petition and the democratic opposition

Eszter Győrfy: Change, choice, and adaptation in three generations of a Hungarian-speaking Greek Catholic family

Flexibility, creativity, resourcefulness

Zsolt Nagy: Plant-demic. A community of ornamental horticulture along the Maros (Mures) river during the Covid-19 pandemic

Pál Géza Balogh: "But now a situation arose that no one saw coming..." The impact of external crises on the economic practices of Hungarian cheese-makers

Judit Balatonyi: Resilience and Rite: Cases of marriage and end-of-relationship rites / divorces during the pandemic

Réka Nickel Vira: A study of resilience in children’s public catering in Northern Hungary

Adaptation, adaptive change, stability

Levente Szilágyi: The Csanálos agricultural cooperative as a local agent of social resilience

Dániel Babai – Zsolt Molnár: "So that the grass would grow more quickly..." The importance of grassland management in the operation of a socio-ecological system

Szabina Bognár: "Sriću će vam donest, a nevolju odnest!" – "It will bring you good luck and take away bad luck!" The custom of the Saint Barbara’s Day procession in Hrvatska Kemlja in the 20th-21st centuries

Ágota Lídia Ispán: The role of local traditions in building community resilience in the Mezőcsát district

Books published in 2022 that were written or edited by researchers of the Institute of Ethnology

Authors

A teljes kötet letölthető innen (Pdf).