Meszaros Cs 300  Mészáros Csaba

tudományos főmunkatárs, osztályvezető 
Etnológiai Osztály

Intézeti szoba száma: B.8.19.
Hivatali telefon: 06-1-224-6700/4128
Mobil telefon: 06 30 523 78 84
e-mail:
Nyelvtudás: angol, német, orosz, szaha, mongol
Tudományos fokozat: Phd
Kutatási területek, kulcsszavak: társadalomnéprajz, társadalmi tőke, narratív tudás, antropológiai nyelvészet, posztszovjet kutatás, posztkolonializmus
   
Publikációk: Mészáros Csaba művei a Magyar Tudományos Művek Tárában
   
Letölthető dokumentumok
 dokuikon PDF  dokuikon PDF      
 Szakmai önéletrajz  Curriculum Vitae in English