Bognár Szabina

tudományos főmunkatárs, jogi előadó,
Társadalomnéprajzi Osztály

Intézeti szoba száma: B.4.19.
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/4612
e-mail:
Nyelvtudás:  angol, német, horvát
Tudományos fokozat:  PhD (2010)
Kutatási területek, kulcsszavak: társadalomtörténet, tudománytörténet, társadalomnéprajz, jogi néprajz, jogi antropológia, jogszociológia, jogszokásgyűjtés, a jogi néprajz kutatástörténete Európában, helytörténetírás 
   
 Publikációk: Bognár Szabina publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában
Letölthető dokumentumok
 dokuikon PDF  dokuikon PDF      
 Szakmai önéletrajz  Curriculum Vitae in English