Babai Dániel
tudományos főmunkatárs, 
Társadalomnéprajzi Osztály
Intézeti szoba száma:  B.8.22.
Hivatali telefon:  06-1/224-6700/4192
e-mail:  
Nyelvtudás:  angol, német
Tudományos fokozat:  PhD, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia Doktori Iskola, Botanika Program
Kutatási területek, kulcsszavak: etnoökológia, etnobotanika, etnozoológia, külterjes tájhasználat
Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1982. június 2.
 Publikációk: Babai Dániel publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában
   
Letölthető dokumenmtumok
dokuikon PDF        dokuikon PDF      
Szakmai önéletrajz Curriculum Vitae in English