A Magyar Népköltészeti Lexikon előmunkálatairól

Balogh Balázs:
Főszerkesztői köszöntő

Szemerkényi Ágnes:
Miért írunk Magyar Népköltészeti Lexikont?

Gulyás Judit:
A magyar mesekutatás kezdetei. Henszlmann Imre komparatív tipológiai
és szimbolikus mitológiai mesetanulmányának koncepciója

Benedek Katalin:
„Akárki nem tud mesét hallgatni”. A (mese)hallgatói szerep

Landgraf Ildikó:
Örök körforgásban. Az anekdota műfaja a magyar folklórban

Magyar Zoltán:
Mondák a végső időkről. A magyar folklór eszkatologikus
hagyományai 

Mikos Éva:
Hiányzó hősköltészet – amatőr múltszemlélet. Folklorisztikai
tanulmány a tudományos dilettantizmusról

Iancu Laura:
„Elrendítem Istennek”. A fohász

Vargha Katalin:
Rejtvény és vicc határterülete a Magyar Népköltészeti Lexikonban

Domokos Mariann:
Az elektronikus folklór gyűjtéséről 

Tamás Ildikó:
Halandzsa (nonszensz) a folklórban. Szövegkonstrukciós
és -de(kon)strukciós megoldások nyelven innen és túl

Mutatvány a Magyar Népköltészeti Lexikonból
Rövidítésjegyzék 

 

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXX - 2013

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!