A kötet borítója

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2006 óta évente Debüt-díjat ítél oda a szakosztály első tudományos teljesítményét felmutató tagjának. A 2022. évben Both Noémi Zsuzsanna történészt, valamint intézetünk munkatársát, Nagy Zsolt néprajzkutatót, a Lendület Etnoökológia Kutatócsoport tagját részesítették elismerésben.

Nagy Zsolt a Népgyógyászat és hivatalos orvoslás határán: Segesvár gyógyszerészettörténeti emlékei című kötet (Studium Kiadó, Marosvásárhely) szerkesztőjeként kapta meg a díjat. A szerző, id. Veress László gyógyszerész 1980 után kutatta fel Segesvár gyógyszerészet-történeti emlékeit. Jórészt a helyi történeti múzeum tulajdonában és erdélyi patikamúzeumokban lévő állványedények felirataiból kiindulva próbálta meg azonosítani, megrajzolni, rekonstruálni a város 18–19. századi gyógyászatát, kialakulásának előzményeit és alakulásának körülményeit. Eredményeit folyamatosan tette közzé cikkek formájában. Ezeket a cikkeket Nagy Zsolt ösztönzésére gyűjtötte össze és egészítette ki továbbiakkal. A kötetet Nagy Zsolt 620 jegyzettel és 78 nagyobb kiegészítéssel, valamint tekintélyes mutatóval látta el, illetve adta közre.

 

 Részlet a kötetből.

 

A 2021-ben napvilágot látott munkát elsőként a Hagyományok Házában, ismeretterjesztő előadás (Miről mesél(het)nek a 18–19. századi patikai állványedények?) keretében mutatták be, majd a segesvári Rosenthal-házban, végül pedig a Kultúra hete programsorozat részeként Marosvásárhelyen tartottak könyvbemutatókat. Ugyancsak 2022-ben egy jelentősen rövidített változatot Materia medica címmel a nagyszebeni Honterus Kiadó román és német nyelven adott közre az anyagból. A budapesti közgyűjteményekbe került, valamint az archív felvételekről azonosítható segesvári gyógyszerészet-történeti emlékeket id. Veress Lászlóval egy újabb önálló kötetben tervezik megjelentetni 2023 elején.

 

 Részlet a kötetből.

 

A díjazottat támogató Pozsony Ferenc néprajzkutató-akadémikus ajánlása szerint: „Erdélyben ritka az ilyen interdiszciplináris jellegű tudományos munka, mely a gyógyszerészet, az etnobotanika és a népi orvoslás kapcsolatát, időbeli változását ilyen színvonalon megvalósítja. Nagy Zsolt ennek a kötetnek nemcsak igényes, következetes, szakszerű szerkesztője, hanem társszerzője is.”

 

 Részlet a kötetből.

Az előterjesztett eredményeket mérlegelve a zsűri tagjai (Gábor Csilla irodalomtörténész,  Keszeg Vilmos néprajzkutató és Pál Judit történész) Nagy Zsoltot a kötet gondozásáért Debüt-díjban részesítették. A díj átadására minden évben a Magyar Kultúra Napja rendezvény keretén belül kerül sor.  A díjról és az értékelésről bővebben az alábbi hivatkozáson találhatók információk:

https://eme.ro/hir/-/tartalom/both-noemi-zsuzsanna-es-nagy-zsolt-az-idei-debutdijasok-402731