Fotó: Németh Ágnes

Intézetünk munkatársa erdélyi magyar folkloristák életútját és pályafutását elemző előadást tartott Reykjavíkban.

2022. június 13. és 16. között rendezték meg Reykjavíkban a University of Icelanden a RE:22 Nordic Ethnology and Folklore konferenciát, amelyen több mint 400 előadás hangzott el az újrakezdés, újraértelmezés, újrakontextualizálás, újrahasználás, újraalkotás kérdéseit járva körül a bölcsész- és társadalomtudományokban.

 

University of Iceland

 A konferencia helyszíne: University of Iceland School of Education, Stakkahlíð, 105 Reykjavík

 

A Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa, Szakál Anna Possibilities, boundaries, and personal attitudes of ethnographers from Hungarian minority in Ceauşescu-era Romania címmel tartott előadást. Ebben azt mutatta be négy, történeti folklorisztikával foglalkozó kutató (Antal Árpád, Borbáth Károly, Faragó József, Könczei Ádám) életútjának vizsgálata alapján, hogy egy kisebbségi néprajztudósnak milyen karrierlehetőségei, mozgástere és korlátai lehettek a diktatúrában, mennyiben befolyásolta ezt a szocializációja, a személyes habitusa és a rendszer által teremtett merev keretrendszer. Az előadás arra is rámutatott, hogy ahhoz, hogy a korszak tudományos életpálya-kilátásait mélyebben elemezhessük, szükséges a kutatói egodokumentumok szisztematikus gyűjtése és a kutatás számára azok elérhetővé tétele.

 

A képen balról jobbra: Antal Árpád, Borbáth Károly, Faragó József és Könczei Ádám

A konferencia programja az alábbi linken érhető el:

https://www.ethnofolk.org/programme#timetable