A természet- és humántudományok egyik legnagyobb közös fóruma magyar szerepléssel megtartotta kétévente rendezett konferenciáját.

Tallinban tartotta kétéves konferenciáját az Európai Környezettörténeti Társaság. Európában és a világban is jelenleg ez az egyik legjelentősebb fóruma a természet- és humántudományok közötti párbeszédnek. Az eseményre 44 országból több mint 500 előadó érkezett. Geológusok, hidrológusok, történészek, ökológusok és nem utolsósorban néprajzkutatók és antropológusok adtak elő a konferencia paneljeiben. Minden ilyen tudományközi eszmecsere azzal a nehézséggel küszködik, hogy az egyes tudományágak saját közegükben eltérőképpen határozzák meg, értelmezik és használják az egyes fogalmakat. A táj vagy éppen a környezet fogalmának eltérő értelmezési keretei rendkívül tanulságos módon határozták meg a konferencia egyes paneljeiben folyó vitákat.

Az SNN 126 230-as számú magyar-szlovén konzorciális kutatás résztvevői által tartott szekció éppen ezekre a kérdésekre kívánt konkrét példák közös elemzésével választ adni. Az előadók (Miha Kozorog, Szlovén Akadémia Etnológiai Intézet, Ulicsni Viktor MTA Ökológiai Kutatóintézet, Mészáros Csaba MTA BTK Néprajztudományi Intézet) a magyar-szlovén határtérségben vizsgálták a természet és ember viszonyát és mutattak rá az egyes tudományágak közötti együttműködés lehetőségeire, esélyeire. A vadászat, az ökológiailag tudatos gazdálkodás helyi elképzeléseinek szembesítése az ökológiai ismeretekkel tanulságos példáját adták az emberi és nem-emberi szféra kapcsolatának. A részletes program, illetve az előadások rövid tartalmi kivonata az alábbi webhelyen olvasható:

https://eseh2019.sched.com/event/TYhI/4e-border-ecologies-cross-border-perspective-on-protected-area 

 

ESEH logo