2019 júniusában Intézetünk tudományos főmunkatársa, Magyar Zoltán előbb népköltészeti témájú adatfeltárást végzett a Román Akadémia kolozsvári Folklór Archívumában, majd szorosan ahhoz kapcsolódó néprajzi terepmunkát a Mezőségen.

A Román Akadémia kolozsvári Folklór Intézetében számos értékes, magyar népköltészeti és népzenei témájú kéziratot és hangfelvételt őriznek. A közelmúltban az ELTE Folklore Tanszékének kézirattárából előkerült, sokáig elveszettnek hitt, folklórtörténeti jelentőségű kéziraton (Ortutay Gyula 1956–1957-es szlovákiai terepmunkájának kézirata – publikálva a Magyar Népköltészet Tára XVII. köteteként: Ortutay Gyula zoborvidéki folklórgyűjtése. Sajtó alá rendezte és közreadja Magyar Zoltán és Varga Norbert. Balassi Kiadó, Budapest, 2018.) kívül az erdélyi kézirattárakban szintén több olyan nagyszabású és különleges népköltészeti gyűjtemény lappang, amelyek tudományos feltárása egyre aktuálisabb és halaszthatatlanabb feladat.

2018 őszén Magyar Zoltán a közelmúltban elhunyt erdélyi folklorista, Faragó József királyföldi gyűjtéseit tekintette át és készített róluk digitális másolatot egy későbbi szövegkiadás céljából. A jelen tanulmányút keretében egy mezőségi (magyardécsei) mesemondó asszony, Joó Jánosné Márton Izabella népmesegyűjteményét tárta fel. A közel kétezer oldalas kéziratot (52 meseszöveget, többnyire tündérmeséket) Faragó 1969–1970-ben rögzítette, azonban e népköltészeti anyag feldolgozására és kiadására sem akkor, sem azóta nem került sor. A most készített digitális másolat birtokában immár erre is lehetőség adódik. A kézirattári adatfeltárás folytatásaként került sor a nevezett mesemondó asszony falujában további, pótlólagos folklórgyűjtésekre, melyeknek középpontjában e kiemelkedő tudású folklór specialista családi és társadalmi kapcsolatrendszere, a mesemondói repertoár eredetének vizsgálata állt.

Magyardecse1 mod 800