Borsos Balázs: Populáció - Ökoszisztéma - Niche. Az ökológia helye és szerepe az ökológiai antropológiában            

Veres Péter Néprajzi jegyzetek a magyar nép finnugor forrásaihoz és korai etnikai történetéhez (Paleoetnológiai rekonstrukció a magyarság etnogeneziséhez)              

Lehtinen Ildikó A mari (cseremisz) szórványok viseletének jellegzetességei              

Schmidt Éva Terepgondolatok az osztják nép és kutatása hőskoráról

 Nagy Zoltán Egy Vaszjugán folyó menti hanti falu szent helyei             

Paládi-Kovács Attila Magyarok és tatárok (16-19. század)              

Hoffmann Tamás A fogyasztás (A földművesek meg a parasztok étele, lakása és ruhája) 

Lammel Annamária A szél színei és a szivárvány hangja: a klíma reprezentációja a totonák indiánok (Mexikó) között

Vargyas Gábor Arasz és öl, hátikosár és munkaegység. Néprajzi jegyzetek a vietnámi brúk néhány mértékegységéről              

Sárkány Mihály Az elmolók. Egy etnikum reorganizációja a Turkana-tó mellett 

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: http://real-j.mtak.hu/5242/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_20.pdf

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!