Együttműködési megállapodás jött létre a Hauszmann Alapítvány és a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont között 2024. április 4-én.

A Hauszmann Alapítvány gondozza Hauszmann Alajos életművét, építészeti örökségét és szellemi hagyatékát, valamint a szépmíves mesterségek oktatási, kutatási és dokumentációs központjának létrehozásán dolgozik. A HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont alapfeladatának tartja a magyar kulturális örökség feltárását és gondozását, kutatásainak értelmezése során reflektál a jelenkor kihívásaira. A Hauszmann Alapítvány törekvései találkoznak a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tagintézményeinek munkájával, miszerint az a nemzeti identitás szempontjából alapvető témák tanulmányozásával foglalkozik, és illeszti a tapasztalatokat a nemzeti és nemzetközi tudományos diskurzusba többek közt a művészettörténet, a néprajztudomány, a történettudomány és a régészet területén.

A képen: Szulovszky János (HUN-REN BTK TTI, VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság), Cseh Fruzsina (HUN-REN BTK NTI, VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság), Bognár Szabina (HUN-REN BTK), Balogh Balázs (HUN-REN BTK), Vassné Bojta Amina (Hauszmann Alapítvány), Jánovszki Tamás (Hauszmann Alapítvány), Fülemile Ágnes (HUN-REN BTK NTI). Fotó: Hauszmann Alapítvány

A partnerek vállalták, hogy együttműködnek Hauszmann Alajos életművének és szellemi hagyatékának kutatásában és annak tudományos értékű feldolgozásában, valamint a szépmíves mesterségek kutatásában, népszerűsítésében, szakmai utánpótlásának és magas színvonalú képzésének elősegítésében. Ennek érdekében a Hauszmann Alapítvány és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai részt vesznek szakmai rendezvények, ösztöndíjak és programok szervezésében, megosztják egymással eredményeiket, illetve együttműködnek a fenti célokat előmozdító kiadványok előkészítésében és megjelentetésében. Az együttműködés megvalósítását segíti az MTA Veszprémi Területi Bizottságának Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, melynek több tagja a Kutatóközpont munkatársa is egyben.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cseh Fruzsina (HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet, tudományos főmunkatárs)

 

Címlapfotó: Vassné Bojta Amina (főigazgató, Hauszmann Alapítvány) és Balogh Balázs (főigazgató, HUN-REN BTK). Fotó: Hauszmann Alapítvány