A HUN–REN BTK Néprajztudományi Intézete valamint a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya 2024. április 4–5-én az MTA Humán Tudományok Kutatóházában tartja Kortárs folklór – folklór és medialitás című konferenciáját.

Kortárs folklór – folklór és medialitás

Tudományos konferencia

Időpont: 2024. április 4–5.

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4., B. épület 8.33. terem

Program

2024. április 4. csütörtök

9.00 Regisztráció

9.15 Megnyitó

9.30 – 10.50

Történetek és a történelem

Elnök: Gulyás Judit

Domokos Mariann: Oszkár bácsi, a pesti Andersen. Adalékok a városi mesemondás történetéhez

Ament-Kovács Bence: Mercy gróf platánfája és Versailles rózsája

Landgraf Ildikó: Egykor és most. Erzsébet királyné a folklórban és a populáris kultúrában

10.50 – 11.10 Kávészünet

11.10 – 12.50

A népdaltól a slam poetryig

Elnök: Csörsz Rumen István

Tolcsvai Nagy Gábor: Folklór az ezredfordulón: beat, népdal, slam

K. Molnár Emese: Slamixelve – Identitáskonstrukciók remixalapú elemzése a magyar slam poetry szövegekben

Tátrai Szilárd – Krizsai Fruzsina: Az aposztrofé mintázatai lírai diskurzusokban

12.50 – 14.00 EBÉDSZÜNET

14.00 – 15.20

Tér és terep

Elnök: Nagy Zoltán

Pócs Éva: A folklórgyűjtők folklórja

Biernaczky Szilárd: A Mande Karta mint a kortárs folklór különleges dokumentuma

Bartók Zoltán: „Megyek cserélek kutyát”: nyelvhasználat és domesztikációs törekvések egy pécsi állatmenhelyen

15.20 – 15. 40 Kávészünet

15.40 – 17.00

Prózafolklór és identitás

Elnök: Küllős Imola

Nagy ZsoltBabai Dániel: A medve nem játék – „medvefolklór” Erdélyben

Povedák István: Földönkívüli magyarok. Ufó-hívők folklórja

Mikos Éva: A bűbájos Hatvani professzor esete a garabonciás Csokonaival – a folklór alakulása a médiában

2024. április 5. péntek

9.30 – 11.10

Folklór a digitális térben

Elnök: Balatonyi Judit

Kopcsák Róbert – Prótár Noémi – Horváth Péter: A digitális folklorisztika határán – a Magyar Lírakorpusz dalszöveg alkorpuszának módszertani kérdései és alkalmazási lehetőségei

Horváth Kinga: A fan studies és a folklorisztika lehetséges kapcsolatai – A Pál utcai fiúk fan fiction változatainak elemzése

Jamriskó Tamás: Műfajok a valóság határán: a folklór és a mockumentary analógiái

11.10 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 12.50

A monda, az anekdota és a vicc alakulástörténetei

Elnök: Tátrai Zsuzsanna

Letenyei László: Gyerekdal-gyűjtemény felnőttektől

Bakos Áron: Katonatörténetek: humor és emlékezet

Vargha Katalin: Papjancsi, a poéngyilkos a korabeli és a kortárs folklórban

12.50 – 14.00 EBÉDSZÜNET

14.00 – 15.00.

Online ima, online rítus

Elnök: Hesz Ágnes

Frauhammer Krisztina: Mediatizált vallási rítusok

Prajczer Zsófia: A koronavírussal kapcsolatos imaszövegek az online térben (2020–2022)

Musketik, Leszja: Az internet szerepe a „Vörös Kányafa” háborús ukrán dal-himnusz népszerűsítésében

15.00 –15.20 Kávészünet

15.20 – 16.40

Kép és folklór

Elnök: Szemerkényi Ágnes

Tamás Ildikó: Folklór–elit, globális–őshonos. A számi vizuális művészetről

Erős Eszter: „Emlékeinkben kutatva” – avagy mi mindenről mesél egy online közösségi fotóalbum?

Szabó Henriett: Egy cigány tánc metamorfózisa

 

A konferencia meghívója és programja letölthető itt (pdf).