Élő jogszokások: jogi néprajzi és jogi kultúrtörténeti tanulmányok címmel jelent meg Nagy Janka Teodóra, Bognár Szabina és Szabó Ernő szerkesztésében a Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 11. kötete.

 A HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézetben folyó Tagányi Károly (1858–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége című kutatási projekt (NKFIH-FK 132220) támogatásával, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) kiadásában megjelent

tanulmánykötet a kutatási irány elődeinek (közöttük Eugen Ehrlich, Tagányi Károly, Tárkány Szücs Ernő, Gernot Kocher) szellemi hagyatéka előtt tiszteleg, azzal a szándékkal, hogy megismertesse a hazai és a nemzetközi olvasóközönséggel a magyar jogi néprajz, jogi kultúrtörténet legújabb kutatási eredményeit.

Fotó: Nagy Janka Teodóra

Az „élő jogszokások”, amelyek évszázadokon keresztül meghatározták a magyarság életét, és ma is nemzeti identitásunk elidegeníthetetlen részei, a magyar nemzeti emlékezet különleges értékei. A „fent” írott, törvények alkotta joga mellett a „lent”, azaz a magyar nép legszélesebb rétegei mindennapjaiban a jogszokások évszázadokon át változó, de ma is eleven világa jelentette és jelenti a nemzeti összetartozás, a nemzeti integritás és a közösségi kohézió alapját.

A szerzők (Bánkiné Molnár Erzsébet, Bárth János, Bognár Szabina, Deáky Zita, Domokos Mariann, Falus Orsolya, Frey Dóra, Gelencsér József, Homoki-Nagy Mária, Horváth József, Kiss Anna, Kothencz Kelemen, Lanczendorfer Zsuzsanna, László Balázs, Matla Gabriella, Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra, Njari Denis, Rácz Balázs Viktor, Sallai Balázs, Szabó Ernő, Varga Csaba, Zeneemyadar Batbayar) tanulmányai nemcsak kiváló egyéni kutatói teljesítmények, hanem évtizedes tudományos műhelymunka – az újabb kutató és jogértő, jogalkotó és jogalkalmazó generációk számára történő továbbadás szándékával megfogalmazott – eredményei.