A HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézete és Néprajztudományi Intézete 2023. október 19–20-án A gyerekirodalom születése és a nők (1840–1918) címmel rendezett közös konferenciát.

A Néprajztudományi Intézetben tartott konferencia előadásai a nők és a gyerekirodalom kapcsolatát vizsgálták Bezerédj Amália Flóri könyve  (vagyis az első, nyomtatásban megjelent, női szerzőségű magyar nyelvű gyermekkönyv) publikálását követő mintegy nyolcvan évben.  A 19. századi magyar írónők és a gyerekirodalom kialakulásának vizsgálata azon, évekkel ezelőtt megkezdett konferencia-sorozatba illeszkedik, amely a nők írásgyakorlatainak feltérképezését, íróvá válásának folyamatát, a privát és a nyilvános szféra közötti átjárásokat, a szereplehetőségeket és az intézményesülés folyamatát kívánja feltárni. E korábbi tanácskozások eredményei tanulmánykötetek formájában minden esetben napvilágot láttak a konferenciasorozatot elindító és koordináló Török Zsuzsa szerkesztésében.

Ezen a  konferencián 17 előadás hangzott el irodalomtörténész, folklorista és művészettörténész előadóktól, akiknek sorában a szegedi, a pécsi, a debreceni és a kolozsvári egyetem, az ELTE valamint a KRE oktatói és doktoranduszai mellett a két kutatóintézet munkatársai is jelen voltak. Az előadásokat minden szekcióban élénk vita kísérte; a konferenciát a gyerekirodalom történeti kutatásának lehetőségéről szóló kerekasztalbeszélgetés zárta.

 

 A konferencia résztvevői

 

Az intézményközi és interdiszciplináris konferencia jelentősége abból a körülményből is fakad, hogy ebben az esetben nemcsak a 19. századi magyar írónőkre, hanem a korai magyar  gyerekirodalomra vonatkozó ismeretek is igen esetlegesek; így e konferencia a hazai  gyerekirodalom-történeti kutatások elindítására, folytatására, koordinálására vonatkozólag is ajánlásokkal kívánt élni.

A konferencián készült képek megtekinthetők az Irodalomtudományi Intézet fotógalériájában (fotó: Gulyás Judit, Szakál Anna, Szilágyi Levente, Török Zsuzsa) 

A konferencia programja letölthető itt (pdf).

A konferencián elhangzott előadások tanulmánykötetbe rendezve olvashatók lesznek majd.