szakal a 300 Szakál Anna
 prémium posztdoktori ösztöndíjas 
Folklór Osztály
Intézeti szoba száma: B.8.28.
Hivatali telefon: +36(1)224-6700/4213
e-mail: s
Nyelvtudás: angol, német, román
Tudományos fokozat: PhD
Kutatási területek, kulcsszavak:

az erdélyi népköltészeti gyűjtés kezdeteinek feltárása, a népköltészeti gyűjtésről való gondolkodás megindulása, az ebben részt vevő személyek szociokulturális háttere, a háttérben kitapintható értelmiségi kapcsolatháló
• az erdélyi protestáns kollégiumok szerepe
• 19. század közepi erdélyi unitárius lelkészek, tanítók mikrovilág
• archívumok, hagyatékok

Születési hely, idő:   Budapest, 1982. 05. 24.
 Publikációs lista Szakál Anna publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában

      

Letölthető dokumentumok: 
   
 Szakmai önéletrajz  Curriculum Vitae in English