pka 300 Paládi-Kovács Attila
  nyugalmazott kutatóprofesszor,
Történeti Néprajzi Osztály
Intézeti szoba száma: B.8.37.
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/4134
e-mail:
Nyelvtudás:  
Tudományos fokozat: MTA rendes tagja 2010
Kutatási területek, kulcsszavak: az anyagi kultúra története (agrotechnika, állattartó kultúra, közlekedés-szállítás), társadalomszerkezet, társadalmi rétegződés (köznemesi- és munkáskultúra, népiségtörténet, etnicitás és identitás, etnikai folyamatok), elmélet és módszer (néprajzi kartográfia és régiókutatás, kutatástörténet) Magyarországon és Közép-Európában.
Születési hely, idő:  Ózd, 1940.09.14.
 Publikációk:  Paládi Kovács Attila művei a Magyar Tudományos Művek Tárában
Paládi Kovács Attila a Wikipedia-n  
Paládi Kovács Attila az MTA oldalán