Ulicsni Viktor
tudományos segédmunkatárs, 
Társadalomnéprajzi Osztály
Intézeti szoba száma:  B.8.21.
Hivatali telefon:  06-1/224-6700/4171
e-mail:  
Nyelvtudás:  angol, német, baszk
Tudományos fokozat: PhD SZTE Biológia Doktori Iskola Téma: Vadon élő állatfajokra vonatkozó hagyományos ökológiai tudás vizsgálata a Kárpát-medencében
Kutatási területek, kulcsszavak: hagyományos ökológiai tudás, etnozoológia, etnotaxonómia, tudáskeletkezés, ember-állat konfliktusok
Születési hely, idő: 1989.
 Publikációk: Ulicsni Viktor publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában
   
Letölthető dokumenmtumok
dokuikon PDF        dokuikon PDF      
Szakmai önéletrajz Curriculum Vitae in English