Nagy Zsolt
tudományos segédmunkatárs, 
Társadalomnéprajzi Osztály
Intézeti szoba száma:  B.8.23.
Hivatali telefon:  06-1/224-6700/4174
e-mail:  
Nyelvtudás:  angol, román, német
Tudományos fokozat: PhD hallgató, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Hungarológia Doktori Iskola, Kolozsvár (Románia)
Kutatási területek, kulcsszavak: etnobotanika, etnofarmakobotanika, etnomedicina, etnopomológia, etnoökológia, etnozoológia, herbológia, kutatás- és tudománytörténet, gazdaságantropológia
Születési hely, idő: Gyergyószentmiklós, 1991.03.04.
 Publikációk: Nagy Zsolt publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában
   
Letölthető dokumenmtumok
dokuikon PDF        dokuikon PDF      
Szakmai önéletrajz Curriculum Vitae in English