Évkönyveink (1968-2023) 

                                                        Évkönyv           

 Az eddig megjelent kötetek listája ide kattintva elérhető.

Az intézet évkönyve 1968 óta jelenik meg, kezdetben Népi kultúra–Népi társadalom, később Ethno-Lore címmel. A sorozatot 2006-ig az Akadémiai Kiadó gondozta, azóta kötetei az intézet kiadásában látnak napvilágot. Az évkönyv elsődleges célja a BTK Néprajztudományi Intézetben folyó kutatások legújabb eredményeinek bemutatása lektorált, szerkesztett periodika formájában. Az Ethno-Lore éves számait 2012-től felváltva gondozzák az intézmény Társadalomnéprajzi, Folklór, Etnológiai és Történeti Néprajzi témacsoportjai. 

Impresszum
Kiadja a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
ISSN 1787-9396
Felelős kiadó: a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója

Elérhetőség
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
e-mail: ; ;
honlap: https://nti.abtk.hu

Főszerkesztő: Balogh Balázs
Szerkesztők: Ispán Ágota Lídia, Magyar Zoltán

Szerkesztőbizottság: Balogh Balázs, Fülemile Ágnes, Ispán Ágota Lídia, Landgraf Ildikó, Magyar Zoltán, Mészáros Csaba, Turai Tünde