Ortutay Gyula: Beköszöntő

 K. Kovács László: A közös fejős-juhnyájak tejhaszonvételi formái Erdélyben 1900 körül

 Kisbán Eszter: A lepénykenyér a magyar népi táplálkozásban

 Kósa László: A magyar burgonyakultúra történetének és néprajzának kutatása

 Manga János: Magyar dudák - magyar dudások a XIX.-XX. században

 Istvánovits Márton: Prolegomena a grúz betyárfolklór vizsgálatához

 Diószegi Vilmos: A palóc etnokulturális csoport határa és kirajzásai. (Az égitestet evő mitikus lény, a markoláb elterjedtségének tanulságai)

 Cs. Pócs Éva: A magyar ráolvasások műfaji és rendszerezési problémái

 Zussammenfassung

 

 A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: http://real-j.mtak.hu/5226/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_01.pdf

 A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

 Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

 Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!