Paládi-Kovács Attila A széna takarása a magyar parasztságnál

 Szabadfalvi József Az akol típusa és funkciója

 Kósa László A kandallós tüzelő

 Kisbán Eszter A kenyér a táplálkozási stuktúrában

 Küllős Imola Kísérlet a magyar népköltészet szerelmi dalainak tipologizálására

 Szemerkényi Ágnes A proverbiumok történeti formáinak a változásához

 Diószegi Vilmos A baraba törökök iszlám előtti samanizmusa és etnogenetikai tanulságai

 Sárkány Mihály Megjegyzések komplex társadalmak szociálantropológiai vizsgálatához

 Hoppál Mihály Az "igézés"-hiedelemkör alkotóelemei

 AZ ANTROPOLÓGIAI STRUKTURALIZMUS NÉHÁNY KÉRDÉSE

 Hoppál Mihály A strukturalizmus kialakulásának történetéből

 Bodrogi Tibor Társadalmi struktúra és strukturalizmus

 Boglár Lajos A vallás és mitológia strukturalista vizsgálatáról

 Hartwig, Werner Strukturális antropológia, kategorikus strukturalizmus és marxista rendszerelmélet

 Sárkány Mihály Gazdasági antropológiai irányzatok

 Ecsedy Csaba A társadalmi struktúra kutatása a mai angol szociálantropológiában

 Körner Tamás A strukturalista mítoszelemzés egyes problémái

 Voigt Vilmos Hozzászólás

 Bodrogi Tibor zárszavából

 

 A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen:  http://real-j.mtak.hu/5229/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_04.pdf

 A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

 Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón  történő terjesztése) illetve árusítása.

 Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!