Istvánovits Márton Pharnavaz király álma (A Guntram-monda történetéhez)

                               

 Szemerkényi Ágnes A parömiológia néhány kérdése

               

 Kriza Ildikó A szálláskereső Mária (Apokrif motívumok a mai szájhagyományban)

               

 Pócs Éva Szöveg - cselekmény - hiedelem összefüggései a nem epikus ráolvasásokban

               

 Faragó József A székely balladahősnő "vont arany" szoknyája

               

 Küllős Imola Adalékok a magyar népdalfogalom történetéhez

               

 Kovács Ágnes A 20. században rögzített magyar népmeseszövegek 19. századi nyomtatott forrásai (2. Benedek Elek: Magyar mese- és  mondavilág I-V.)

               

 Tátrai Zsuzsanna A pünkösdi királynéjárás dunántúli változatainak szerkezeti elemzése

               

 Domonkos Ottó Céhkoszorú, céhkorona

               

 Manga János Aratószokások, aratóénekek

               

 Paksa Katalin A "jaj-nóták" zenei világa (A négysoros izometrikus szerkezet lazulása és továbbfejlődése régi dalainkban)

               

 Károly S. László "Jaj nekem, szomorú életem!" (A szövegformulák főbb típusai siratóénekeinkben

               

 Pesovár Ernő Küzdő karakterű párostáncaink

               

 Martin György A táncos és a zene (Tánczenei terminológia Kalotaszegen)

 A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen:  http://real-j.mtak.hu/5233/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_09.pdf

 A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

 Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

 Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!