Bodrogi Tibor A magyar és az "uráli rokonsági rendszer" viszonyának kérdéséhez

               

 Takács Lajos "Kapával ásni..." (A földművelés korai időszaka kutatásának néhány kérdése)

               

 Hoppál Mihály Bevezetés az etnoszemiotikába

               

 Szabó Piroska Az idő és a munka kapcsolatának változásai egy lengyel faluban

               

 Paládi-Kovács Attila Munkaerő és munkaszervezet a magyar parasztok rétgazdálkodásában

 Takács Lajos Részes aratás a Várong körüli pusztákon

               

 Szilágyi Miklós A rekesz (Az áradások jelentősége a tiszai halászatban)

               

 Katona Imre Parasztságunk történelemszemlélete

               

 Zsigmond Gábor Hunfalvy Pál útja az embertudománytól az etnográfiáig

               

 Veres Péter A legújabb szovjet kutatások etnikum-elmélete

 

 Kozma Tamás A kultúra-fogalom értelmezései a polgári társadalomkutatásban

 

 A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen:  http://real-j.mtak.hu/5234/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_10.pdf

 A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

 Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

 Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!