Bodrogi Tibor A magyar társadalomnéprajz Ortutay Gyula korai műveiben

  Sárkány Mihály Parasztság és termelési viszonyok

  Hofer Tamás A "tárgyak elméleté"-hez. Felszerelések és tárgyegyüttesek néprajzi elemzése

  Bartha Antal A finnugor őstörténet kérdései magyar és finn oldalról nézve

  Fodor István Régészeti adalékok lakáskultúránk történetéhez

  Égető Melinda A lugasos szőlőművelés vizsgálata

  Tárkány Szűcs Ernő A jobbágyparaszti földtulajdon néhány problémája

  Takács Lajos A bálvány mint határjel

  Paládi-Kovács Attila A lombtakarmány a magyar állattartásban

  Kósa László A vallási közönyösség növekedése Magyarországon a 19. század közepén

  Nagy Olga Bocaccio-novellák széki folklorizációja

  Kriza Ildikó A legendaballada műfaji problémái

  Kiss Mária A szokásgyűjtő Vuk Stefanović Karadžić

  Hoppál Mihály Jelrendszerek a népművészetben

  Hofer Tamás Megjegyzések Hoppál Mihály tanulmányáról

 

               

  A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának működése (1967-1981). Összeállította: Kósa László és Paládi-Kovács   Attila

  A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen:  http://real-j.mtak.hu/5227/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_13.pdf

 A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

 Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

 Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!