Bodrogi Tibor Az Ancient Society előzményei

             

Vargyas Gábor Néhány különös Massim-térségbeli (délkelet-új-guineai) szoborról

               

Lammel Annamária Az ismeretek koncentrikus szerveződése a totonák indiánoknál

               

Bartha Antal A kelet-európai sztyeppén élő magyarság eszközkultúrája

               

Veres Péter A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján

               

Hoppál Mihály A szibériai sziklarajzok és a samanizmus

               

Falvay Károly Adalékok a vajnahok (csecsenek és ingusok) szokáshagyományaihoz

               

Sárkány Mihály Lévy-Strauss és a történelem