Paládi-Kovács Attila Hofer Tamás köszöntése               

Flórián Mária Hofer Tamás tudományos munkássága               

Gunda Béla A moldvai magyar népi műveltség jellegéhez: néprajzi gyűjtőúton a moldvai magyaroknál               

Égető Melinda A szerémségi szórványmagyarok kultúrájáról               

Paládi-Kovács Attila Gömöri szénégetők               

Kiss Mária Adatok a horvátországi szórványmagyarok eredetéhez és folklórjához               

Barna Gábor Ungi névnapköszöntők               

Bartha Elek A hagyományok rétegződése és szerkezeti sajátosságok Székelykeve vallásos népéletében               

Vargyas Lajos A magyar népzene tanúsága és a baskíriai őshaza               

Lengyel Dénes Botond mondája               

Ujváry Zoltán A dramatikus népszokások interetnikus kapcsolatai a Kárpát-medencében               

Filep Antal Tetőformák és oromzatok a Kisalföldön               

Lukács László A szőlőőrzés rendje a móri borvidéken

A kötetben előforduló települések hivatalos elnevezése