Pócs Éva Malefícium - narratívok - konfliktusok - boszorkánytípusok (Sopron vármegye, 1529-1768)

               

Sz. Kristóf Ildikó "Istenes könyvek - ördöngös könyvek" (Az olvasási kultúra nyomai kora újkori falvainkban és mezővárosainkban a boszorkányperek alapján)

               

Benedek Katalin Milyen műfaj a mese a reformációban és a barokkban? Fabula? Mítosz? Találós?

               

Kriza Ildikó A Mátyás-hagyomány a 18. században

               

Zsupos Zoltán Rákóczi Rozsnyón, avagy egy pletyka életrajza a 18. századból

                               

Küllős Imola "Hej, mikor én huszár vótam Rákóczi vojnában..." (Egy 18. századi kéziratos énekszöveg elemzésének tanulságai)

               

Barna Gábor A barokk búcsújárás változásai

               

Verebélyi Kincső A szépírástól a képírásig (Jegyzetek a magyar népi grafika válfajairól)

               

Tátrai Zsuzsanna Adalékok a népszokások történetéhez a 18. századból (Az evangélikus egyház és a népszokások kapcsolatához)