Hoffmann Tamás Barna vagy fekete? (Néprajzi elméletek német nyelven)

Kocsis Gyula A jászsági társadalom rétegei a 14-16. században               

Szilágyi Miklós Halászati bérlet és szabad halászat a jobbágyfelszabadítás után               

Jaksa Eleonóra A paraszti vadászat legális és féllegális lehetőségei Magyarországon a 18-19. században               

Fülemile Ágnes Királyok nemzeti viseletben (Példák a nemzeti elemek megjelenésére a 19. századi európai udvari öltözködésben)              

Flórián Mária A közrendűek szűrposztó öltözete (A csapó és szűrszabó árszabások néhány tanulsága)               

Paládi-Kovács Attila Egyházak, iparosok, munkások               

Pócs Éva Miért nők a boszorkányok?               

Jávor Kata A nemi sztereotípiák továbbélése és a szocializációs modell alakulása a nemi szerepre nevelésben (A varsányi példa)              

Mohay Tamás "Franciások". Szlovákiai magyar vendégmunkások franciaországi falvakban a két világháború között               

Balogh Balázs Egy kisparaszti család gazdasági törekvései Tápon (1920-1959)               

Szabó Piroska A magángazdálkodás visszatérése (Egy őrségi példa)

Tomisa Ilona Tiszttartók - jobbágyok -uradalmi rendtartások (Szemelvények a Dessewffy család gazdasági irataiból a 18. századból)