Budapest, 2023, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, /Életmód és tradíció 18./

A rendszerváltozás óta végzünk történeti- és társadalomnéprajzi kutatásokat Kalotaszeg településein és a tájat körülölelő tágabb vidéken. Az eltelt három évtized lehetőséget ad arra, hogy a megfigyelt jelenségeket változásaiban is megragadjuk, alakulásuk folyamatát leírjuk és elemezzük. A 2004-ben megjelent Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen
című könyvünk szerves folytatása, bizonyos témákban „továbbgondolása” ez a kötet. Jórészt a regionális csoportképzés történeti folyamatainak egyes aspektusait tárja fel a kalotaszegi társadalomban, vizsgálva a világháború kataklizmájának a hatásait, a peremvidék szórványközösségeinek Kalotaszeghez való viszonyulását, a helyi társadalom, a paraszti gazdálkodás és a hagyományőrzés módozatainak változásait, illetve a terepmunka elméleti kérdéseit és konkrét kalotaszegi tapasztalatait. A könyv fejezetei a már korábban megjelentetett munkáinkra támaszkodnak, azonban az újabb eredményeinket felhasználva mindegyiket átdolgoztuk, a publikálásuk óta eltelt időszakban szerzett adatainkkal frissítettük, új ismereteinkkel kiegészítettük, jócskán megnövelve a korábbi tanulmányok terjedelmét.
A kötetet – a térképek és dokumentumok mellett – túlnyomórészt saját készítésű, terepen készített fotóinkkal igyekszünk gazdagítani, amelyek egyben a terepen való rendszeres jelenlét kutatói reflexiói a látvány eszközével.

 A tartalomjegyzék letöltése: .pdf