2024. június 17. és 21. Rigában rendezték meg az International Society for Folk Narrative Research 19. kongresszusát, amelyen a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet két munkatársa, Domokos Mariann és Ispán Ágota Lídia is előadást tartottak.

Az átalakuló és változó világ sokféleképpen értelmezett narratíváit középpontba állító Folk Narratives in the Changing World elnevezésű konferencián 28 ország 150 kutatója vett részt, Európa mellett képviselve többek között az USA-t, Japánt, Indiát és Argentínát. Az ISFNR négyévente megrendezett kongresszusa idén a Lett Nemzeti Könyvtárban található Lett Folklór Archívum fennállásának 100. évfordulójával kapcsolódott össze. A konferencia szervezésével a Lett Egyetem Irodalom, Folklór és Művészeti Intézetét bízták meg.

A konferencia logója

Az ötnapos konferencián elhangzott előadások a világ társadalmi, gazdasági, geopolitikai, technológiai és környezeti változásaira reflektáltak változatos történeti és kortárs források felvonultatásával. A négy párhuzamos szekcióban zajló előadások fókuszában a digitális kultúra hatása, a változó környezet és ökológia, a krízis narratívái, továbbá elméleti-módszertani kérdések álltak, emellett külön szekcióba kerültek az ISFNR két bizottságához (Belief  Narrative Network, Folk Narrative, Literature, and Media Committee) kapcsolódó előadások.

Intézetünk kutatói közül Domokos Mariann a Grimm testvérek világhírű meséinek magyar nyelvű ponyvaváltozataiból szerkesztett, és nemrég megjelent forráskiadás (Grimm-mesék magyar ponyvákon 1850−1900, Budapest: 2022, tanulságait ismertette, különös tekintettel a nemzeti kontextusban megjelenő meseszövegek kulturális változásainak textológiai lenyomataira. A ponyvafüzetekben tükröződő szövegátalakító gyakorlat szerint a Grimm-gyűjteményből származó meséket az ismeretlen fordító/szerző a magyar népmesék elbeszélő hangjához igazítva, a magyar folklór motívumkészletével dúsítva adaptálta a ponyvaolvasó közönség számára, megkönnyítve ezzel e nyomtatott mesék folklorizálódását.

 

David Hopkin szekcióelnök és Domokos Mariann. Fotó: Ispán Ágota Lídia

Ispán Ágota Lídia a szocialista korszakban szovjet mintára megalakított Népi Ellenőrző Bizottsághoz benyújtott, falusiak által írt közérdekű bejelentéseket és panaszleveleket, az azokban megfogalmazott – a tulajdon- és társadalmi viszonyok radikális megváltoztatása nyomán kialakult – krízisek néprajzi olvasatait mutatta be előadásában, kitérve a levelek formai-stilisztikai jellemzőire, a levélírók által ügyük pozitív elbírálása reményében alkalmazott érvelési stratégiákra, valamint a többnyire anonim levélírók sokrétű motivációjára.

Ispán Ágota Lídia előadása a Narratives of Crisis elnevezésű szekcióban. Fotó: Domokos Mariann

A kongresszus keretében került sor a társaság közgyűlésére, ahol bejelentették a neves szlovén folklorista, a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoportban is közreműködő Mirjam Mencej ISFNR-elnökké való megválasztását. Az ISFNR leköszönő elnöke, Sadhana Naithani záróelőadásában a folklórelbeszélések általános ismeretelméleti aspektusára és az ökológiai egyensúly fenntartásában játszott szerepére hívta fel a figyelmet.  A konferencia résztvevőinek a szakmai programon túl lehetőségük volt a nyári napforduló színes és hangulatos lett hagyományaiba is belekóstolni, valamint megtekintették a Gauja Nemzeti Park egyik nevezetességét, a többszáz éves feliratokat őrző Gutman-barlangot.  

A konferencia programja és az absztraktfüzet ide kattintva elérhető.

 

 
Virágkoszorúk készülnek a nyári napfordulóra. Fotó: Domokos Mariann

 

 

Többszáz éves graffitik a Gauja Nemzeti Park Gutman-barlangjában. Fotó: Ispán Ágota Lídia