2024. április 26. és 2024. május 1. között a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Etnikai Kisebbségek Irodalmának Intézete munkatársai szakmai konzultáción vettek részt a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézetben.

 A két intézmény magyar és kínai kutatói több mint másfél évtizede szoros együttműködésben végeznek kutatásokat Kína, Dél-Szibéria, továbbá Belső- és Közép-Ázsia török, mongol és mandzsu-tunguz nyelvű népei között. Kutatási témáik szorosan kapcsolódnak a folklorisztikához, az etnológiához, a történeti, vallás- és társadalomtörténeti kutatásokhoz. A közös munka eredményeit már eddig is számos publikáció, közösen szervezett nemzetközi konferenciák és egy folyóirat reprezentálják.

A Kulturális csere és kölcsönhatások a Selyemút mentén fekvő országok között (Kína és Magyarország) című, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kínai Társadalomtudományi Akadémia támogatásával létrejött bilaterális projekt szorosan kapcsolódik Kína 2013-ban bejelentett Új Selyemút programjához, amely jelentős hangsúlyt fektet a kulturális kapcsolatok fejlesztésére, illetve a Selyemút mentén élő népek kultúrájának vizsgálatára. A program egyik fő célkitűzése, hogy a kínai kollégák megismerhessék a nemzetközi hírű magyar néprajzi és orientalisztikai kutatások módszertanát és eredményeit. De a két ország tudományos kapcsolatainak fejlődésén túl a program közelebb visz a kínai társadalomtudományi kutatások megértéséhez is.

E program keretén belül a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Etnikai Kisebbségek Irodalmának Intézete munkatársainak – Siqinbatu, Yulan és Bao Xiulan kutatók – idei látogatásának köszönhetően folytatódhatott a 2020-ban kitört Covid-19 világjárvány miatt megtorpant kutatócsere. A kínai delegáció látogatást tett többek között a budapesti Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központjában, illetve a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban, ahol a kínai kutatók számos műtárgyat és könyvtári gyűjteményt megtekinthettek, ismereteket gyűjtve a további kutatási lehetőségekről.

 

A Kínai Társadalomtudományi Akadémia és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum munkatársai a múzeum kertjében (2024. április 29.). Fotó: Sárközi Ildikó Gyöngyvér

 

A látogatás legfontosabb pontja a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet igazgatójával, Balogh Balázzsal folytatott megbeszélés volt, amelynek középpontjában a két partnerintézet által alapított tudományos folyóirat nemzetköziesítésének kérdése állt. A Studies on Cultures along the Silk Road című folyóirat célja, hogy a közös kutatások publikálása mellett más hazai és nemzetközi tudományos eredmények közzétételéhez is nemzetközi fórumot biztosítson, illetve lehetőséget adjon arra, hogy a kapcsolódó kutatásokat végző magyar és külföldi kutatók bemutatkozhassanak a kínai tudományos életben. A megbeszélésen döntés született arról is, hogy a folyóirat következő, tematikus számának tudománytörténeti írásai között számos magyar publikáció jelenjen meg.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sárközi Ildikó Gyöngyvér