Ethno-Lore XL. 2023. 385–408.

Ispán Ágota Lídia: A helyi hagyományok szerepe a közösségi reziliencia kiépítésében a mezőcsáti járásban

 https://doi.org/10.58449/EL.2023.16

Absztrakt: A közösségi rezilienciával kapcsolatos szakirodalom alapvetése, hogy a közösségi ünnepek, fesztiválok – miközben szórakoztatnak és gazdasági célokat is szolgálnak – hozzájárulnak a (közösségen belüli és kívüli) szociális kapcsolatok építéséhez és elmélyítéséhez, erősítik a közösség belső kohézióját, illetve a helyhez való kötődést. Ehhez kapcsolódva tanulmányomban az Észak-Magyarországi régióban fekvő mezőcsáti járás – amely társadalmi krízisövezetként definiálható szegregálódó, erősen sérülékeny térség – települési-járási szintű közösségi rendezvényeit teszem vizsgálat tárgyává, áttekintve azok kialakulásának folyamatát a rendszerváltástól kezdve. Ennek során kiemelt figyelmet fordítok annak bemutatására, hogy a lokális közösség miként kezdte el felértékelni hagyományait, hogyan és milyen céllal jeleníti meg azokat a közösség egészét megszólító eseményeken, milyen szerepet játszanak e folyamatban a külső ösztönzések (fejlesztési stratégiák, pályázati kiírások), illetve a helyi civil szervezetek, hogyan járulnak hozzá a helyi identitás és kohézió növeléséhez, továbbá milyen problémákat vet fel a helyi hagyományokkal való azonosulás kérdése a térségben zajló demográfiai és migrációs folyamatokkal összefüggésben.

Kulcsszavak: közösségi reziliencia, közösségi ünnepek és rendezvények, helyi hagyományok, lokális identitás

PDF