Ethno-Lore XL. 2023. 243–263.

Balogh Pál Géza: „De hát most jött egy olyan helyzet, amire senki nem számított…” Külső válságok hatása magyarországi sajtkészítők gazdasági gyakorlataira

https://doi.org/10.58449/EL.2023.10

Absztrakt: Az alábbi tanulmányban egy sajátos gazdálkodói kör, a magyarországi kézműves sajtkészítők esete alapján vizsgálom a külső gazdasági környezet radikális, egyének által nehezen befolyásolható, sokszor hirtelen és rendkívüli változásainak – sokkoknak és válságoknak – a hatását az egyéni gazdasági gyakorlatokra. Bemutatom az őket érő komplex helyzeteket, válaszkísérleteiket és a belőlük születő innováció lehetséges útjait. Az esettanulmányban Pest, Veszprém és Baranya megyei sajtkészítők körében végzett terepmunka alapján két közelmúltbeli válsághelyzet, a COVID-19 vírus és az inflációs válság összetett hatásait mutatom be az eltérő lokalitásokra. A reziliencia fogalmát középpontba állítva ismertetem, hogy a különféle hatásokra milyen válaszokat adtak a vizsgált gazdaságok. A két válság között alapvető különbségek mutatkoznak, így arra is alkalmasak, hogy a gazdasági gyakorlatok működéséről megvilágítsanak lényeges dolgokat, így például a biztonságra törekvés, a több lábon állás stratégiájának gyakorlati hasznait egy válsághelyzet esetében. A két válság eltérő módon hatott a személyesség és a bizalom kulcsfontosságú kérdésére a „helyi élelmiszert” előállító gazdaságok körében, mely egyszerre jelent fontos előnyt az értékesítésben és hátrányt az árképzés során. A fokozódó polikrízis helyzete pedig a kisüzemi gazdaságok rezilienciáját a jövőben is meghatározó témává teszi.

Kulcsszavak: reziliencia, kisüzemi gazdaságok, helyi élelmiszer, kézműves sajtkészítők, gazdasági gyakorlatok, válság, COVID-19, infláció, rövid ellátási láncok

PDF