Ethno-Lore XL. 2023. 207–241.

Nagy Zsolt: Virág-járvány. Egy Maros menti dísznövény-termelő köz(ös)ség a Covid19-világjárvány idején

https://doi.org/10.58449/EL.2023.09

Absztrakt: 2020. március 24-én a Union Fleurs nemzetközi virágkereskedelmi egyesület nyilatkozatot adott ki a Covid19-válság által sújtott dísznövény-ágazat helyzetéről. A Copa-Cogeca (Európai Gazdálkodók és Európai Termelőszövetkezetek) egy 2020. áprilisában megjelent tanulmányában az említett nemzetközi virágkereskedelmi egyesület által tett megállapításokat ismételte meg, azaz kijelentette, hogy a virág- és dísznövényszektor a koronavírus által legsúlyosabban érintett mezőgazdasági ágazat volt az EU-ban, ugyanis a legtöbb tagállamban – így Magyarországon és Romániában is – egy közel 80%-os történelmi kereslet- és fogyasztás-visszaesést jelentett, és a vírus sajnos a lehető legrosszabb időben sújtott le, hiszen a tavaszi időszak adta volna a dísznövénytermelők legnagyobb forgalmát. Esettanulmányomban egy erdélyi, Maros menti település, Udvarfalva (Curteni) virágtermelőit vizsgálom. Vajon e koronavírus által előidézett globális jelenség milyen formákban nyilvánult meg lokálisan egy olyan településen, ahol közel 60 család él a dísznövények termesztéséből és eladásából? Meg tudta-e tartani e köz(ös)ség a térségi–regionális versenyképességét? A gazdaságantropológia által megtorpanóknak és kiváróknak nevezett termelők csoportját gyarapították az udvarfalviak, avagy a felmerülő akadályokra gyors és reziliens választ találtak? E krízis miként vált az ő életükben identitásformáló tényezővé?

A járványhelyzet Udvarfalván is kiélezte, megnehezítette a cselekvési, döntési helyzeteket, új szempontokat, értékeket érvényesített. Az udvarfalvi virágtermelők közösségének példáján is azt láthatjuk, hogy egy új helyzet, és tulajdonképpen bármilyen válságos állapot kedvező változást is hozhat a közösségek életében. Bármely krízis-, szükség- vagy kényszerhelyzetben egy közösség tagjai szinte ösztönösen, de jórészt tudatosan is igyekezhetnek innovatív válaszok keresésével megoldást találni a problémáikra. Az egyik út mindig a válságban rejlő lehetőségek felfedezése és kihasználása, a rendelkezésre álló értékek, lehetőségek, erőforrások közösségi újraértékelése és hasznosítása, a valódi reziliens válaszok megtalálása.

Kulcsszavak: dísznövénytermesztés, Covid19-világjárvány, járványhelyzet, járványlét, impulzus, kulturális választóvonal

PDF