Ethno-Lore XL. 2023. 93–119.

Mészáros Csaba: A megértés korlátai. Mitől és miképp lehet reziliens egy közösség?

https://doi.org/10.58449/EL.2023.05

Absztrakt: A reziliencia fogalma jelentős népszerűségre tett szert az antropológiai értelemezői, elemzői munkában az elmúlt két évtizedben. Mint minden analitikus eszköznek, úgy a reziliencia fogalmának is a megvilágító ereje mellett megvannak a maga korlátai. Ezekre a korlátokra szeretnék rámutatni tanulmányomban. A fogalom hatókörével és korlátaival kapcsolatos megjegyzéseimet három vizsgálati szempont köré csoportosítva fogalmazom meg. Elsőként általában az antropológia analitikus eszközeinek értékével kapcsolatban teszek fel kérdéseket, ezt követően a reziliencia fogalmának megvilágító erejét teszem mérlegre, végül pedig a fogalom megvilágító erejének erényeit és korlátait szembesítem azzal az etnográfiával, amelyet jól ismerek – az Északkelet-Szibériában élő szahák nagyjószágtartó gazdálkodásával.

Kulcsszavak: reziliencia, ágencia, hosszútávú terepmunka, fenomenológia, Szibéria

PDF