A Székelyföld folyóirat szerkesztősége szervezésében, a Költészet Napja alkalmából került sor a csíkszeredai Zengő Tár rendezvényközpontban 2024. április 11-én a folyóirat áprilisi tematikus számának, továbbá két, a közelmúltban megjelent mesemondói egyéniségmonográfiának bemutatására Magyar Zoltán, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet főmunkatársának részvételével.

A Székelyföld irodalmi és társadalomtudományi folyóirat legújabb száma Utolsó erdélyi népi mesemondók címmel átfogó igényű, tematikus blokkot szentelt a romániai magyar mesemondás folklórtörténeti megörökítésének és az utolsó, kiemelkedő tudású népi mesemondók alakjának, repertoárjának. A 87 oldalas néprajzi összeállítást a vendégszerkesztő Magyar Zoltán tanulmánya vezeti be, áttekintve az erdélyi népi mesemondás dokumentált tradícióit a 19. század elejétől napjainkig, külön is kitérve a folyóiratszámban nevesített három hagyományőrző személyére és mesemondói jellegzetességeire.

A bevezető tanulmányt két, folklorisztikai szempontból figyelmet érdemlő interjú követi: Tekei Erika beszélgetése az ördöngösfüzesi Hideg Annával, valamint Petres László interjúja a gyimesi Tankó Fülöp Gyugyuval. A tematikus blokk harmadik részét az a három recenzió alkotja, amelyek Magyar Zoltán közelmúltban megjelent három mesemondói egyéniségmonográfiáját mutatják be. Klitsie-Szabad Boglárka a Hideg Anna meséi, Petres László a Történetmondás és ökológiai tudás című kiadványt (mindkettő a Balassi Kiadó gondozásában jelent meg a Magyar Népköltészet Tára sorozat részeként), míg Tóth Gábor a Mentor Kiadó által gondozott Zöldmezőország című könyvet elemzi szakmai igényességgel, részletekbe menően.

 

 Mirk Szidónia-Kata megnyitója. Fotó: Juhász Ágota

 

Beszélgetés Tankó Fülöp Gyugyu gyimesi mesemondóval. Fotó: Juhász Ágota

 

Az est házigazdája a folyóirat szerkesztője, Mirk Szidónia-Kata néprajzkutató volt. A tematikus lapszám ismertetését követően Magyar Zoltán és Petres László mutatta be a közönségnek a Történetmondás és ökológiai tudás. Egy mesélő ember Farkasokpatakán című kötetet, majd beszélgettek a jelen lévő hagyományőrzővel. Tekei Erika a Hideg Anna meséi. Ördöngösfüzesi mesék, mondák és egyéb történetek című kötetről beszélt az egybegyűlteknek, néhány részletet is felolvasva a mezőségi mesemondóval készített interjúból. A rendezvényt néhány, Tankó Fülöp által elmondott történet, valamint Hideg Anna egyik tündérmeséjének elmondása zárta, ez utóbbi Bedőházi Beáta revival mesemondó tolmácsolásában.

 

Magyar Zoltán bemutatja a Történetmondás és ökológiai tudás c. egyéniségmonográfiát. Fotó: Juhász Ágota

 

Tankó Fülöp Gyugyu mesél. Fotó: Juhász Ágota

 

Címlapkép: A tematikus lapszám bemutatója. Fotó: Juhász Ágota                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Magyar Zoltán