Megjelent Magyar Zoltán Petőfi: A folklórhőssé vált költő című könyve, amely a költővel kapcsolatos epikus folklórhagyományok első összefoglalása az Európai Folklór Intézet, a Magyar Napló Kiadó és a FOKUSZ Egyesület közös kiadásában.

A Nemzeti Kultúrtörténet Kincsestára című sorozat legújabb kötete a Petőfi-emlékév egyik utolsó kiadványaként a költő alakjának népi hagyománykörét mutatja be. Habár e folklórhagyományok ismertetésére a 19. század végétől történtek kísérletek, a kiskőrösi születésű Magyar Zoltán könyve az első olyan feldolgozás, amely a teljesség igényével készült, áttekintve mindazt a narratív örökséget, amely az utóbbi két évszázad alatt Petőfi Sándor  kapcsán kialakult és fennmaradt a kortársak feljegyzéseiben és a szájhagyományban.

A Petőfiről szóló monda- és anekdotakör egyike a leggazdagabbaknak a történeti hősökre reflektáló magyar folklórban, és végigkíséri a teljes életutat: a költő születésétől egészen titokzatos haláláig/eltűnéséig terjed. A kötet a folklórhőssé vált költőről szóló prózaepikai alkotásokból ad közre színes válogatást, amely kiegészül e hagyományok néprajzi elemzésével és a narratív hagyománykör tipológiai rendszerezésével.

Az 1861-ben készült első Petőfi-szobor képe (Kiskőrös)

A kötet a Petőfiről fennmaradt narratív hagyományok néprajzi vonatkozásait tekinti át és foglalja össze a teljesség igényével. Számos további, a kötetben publikált adattal kiegészítve közli A magyar történeti mondák katalógusa című kiadvány Petőfi-fejezetét, amely típus- és motívumindex az eddigi legnagyobb szabású olyan válogatással egészül ki, amely a Petőfiről szóló mondák (és részben anekdoták) szövegvilágába nyújt betekintést.

A kötetben közölt 304 folklórszöveg a költőhöz fűződő epikus tradíció főbb csomópontjait hangsúlyozva sok más, Petőfivel kapcsolatos epikus hagyományt is bemutat (Petőfi mint vándorpoéta, mint bordalok költője, a szerelmes Petőfi, az emlékezet helyei stb.). E szöveggyűjtemény többnyire szerkezetében is követi a mondakatalógus struktúráját: Petőfi születése; Petőfi szerelmei; A hírneves költő; Petőfi fája; Petőfi kútja; Itt járt Petőfi…; Egyéb Petőfi-mondák; Petőfi halála; A fogságba esett Petőfi; A bujdosó Petőfi; A külföldre bujdosott Petőfi; A visszavárt Petőfi.

A könyvet a Petőfiről szóló narratív hagyományt elemző jelleggel, folklorisztikai kontextusban bemutató, több mint félszáz oldal terjedelmű tanulmány vezeti be. A kötet végén helyet kapó bibliográfia pedig a költőről szóló néprajzi irodalom eddigi legteljesebb válogatása, továbbgondolásra sarkallva a Petőfivel kapcsolatos folklórhagyományok egyes részterületei iránt az itt közölteknél részletesebb, mélyrehatóbb formában is érdeklődő olvasókat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Magyar Zoltán