A Göcseji Múzeum alapítója, Dr. Szentmihályi Imre néprajzkutató születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett emlékkonferencián 2024. március 18-án Balogh Balázs, a HUN-REN BTK főigazgatója tartott előadást Barabás Jenő néprajzkutatóról, aki közel négy évtizeden át oktatott az ELTE Néprajzi Intézetében.

Balogh Balázs tanítványi megemlékezésében kiemelte, hogy Szentmihályi Imre életpályájához és kutatói életművéhez szorosan kapcsolódik Barabás Jenő munkássága, mindenekelőtt a Göcseji Falumúzeumot is együtt alapították (Tóth János építészmérnökkel). Az 1920-ban Bödén született Barabás Jenő földije volt Szentmihályi Imrének, aki a közigazgatásilag később Bödéhez csatolt Zalaszentmihályfán született 1924-ben. Mindketten értelmiségi családból származtak, és mindkettejük érdeklődési körének homlokterében a népi építészet állt.

Az emlékkonferencia közönsége. Fotó: Bicskei Ferenc

Munkásságukban kitüntetett szerepet játszott Göcsej. Barabás Jenő doktori disszertációját 1947-ben a göcseji szerek településéről írta, és számos tanulmányt jegyzett szűkebb pátriájáról, Göcsejről, a zalai füstösháztól a göcseji pajtákig. Életének egyik utolsó nagy kutatási projektje, a Délnyugat-Dunántúl mikrotájvizsgálata Zala és Vas megye mintegy 400 falvának kérdőíves adatgyűjtését rögzítette.

A Szentmihályi Imre emlékére szervezett konferencián azért is kapott kitüntetett helyet a Barabás Jenőről tartott előadás, mert 2020-ban, születésének centenáriumi évében az ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszékén a tiszteletére tervezett megemlékezés elmaradt a pandémia miatt.