Hideg Anna meséi: Ördöngösfüzesi mesék, mondák és egyéb történetek címmel megjelent Magyar Zoltán, a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet főmunkatársának népköltészeti egyéniségmonográfiája.

 

A kötet kolozsvári bemutatója. Fotó: Ambrus Levente

  

A kötet kolozsvári bemutatója. Fotó: Ambrus Levente

A Balassi Kiadó által megjelentetett, 448 oldalas kötet bemutatójára 2024. január 26-án a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség és a Tekergő Meseösvény Egyesület szervezésében került sor nagy érdeklődés közepette a kolozsvári Heltai FolkCenterben. A könyvet Tekei Erika néprajzkutató, a Hagyományok Háza Hálózat erdélyi munkatársa mutatta be, majd beszélgetett a szerzővel és az immár 88. életévében járó mesemondóval. A beszélgetés folytatásaként Hideg Anna az egyik kedvenc meséjét (A szegény legény álma) mondta el az egybegyűlteknek, majd a mesemondó szövetség tagjai közül többen is élőszavas mesemondással, egy-egy Hideg Anna-mesével köszöntötték mesterüket. Az estet farsangi táncház zárta.

Hideg Anna mesél a könyv kolozsvári bemutatóján. Fotó: Ambrus Levente 

 

Pintér Zsolt Hideg Anna egyik meséjét mondja a könyv kolozsvári bemutatóján. Fotó: Ambrus Levente 

 

Hideg Anna egy ördöngösfüzesi népdalt énekel a Heltai FolkCenterben. Fotó: Ambrus Levente

A könyv budapesti bemutatójára egy hónappal később, 2024. február 24-én került sor a Hagyományok Házában, szintén népes közönség jelenlétében. A magyarországi rendezvényen elsősorban Hideg Anna mesemondóvá válásáról esett szó, ám az est fénypontjaként a mesemondó előadásában ezúttal is elhangzott egy tündérmese (Tetűbőr Belezna), majd a bemutatót ez alkalommal is táncház zárta, amelyen Hideg Anna néhány mezőségi népdalt is elénekelt. A budapesti bemutatón a könyv megvásárlására és dedikáltatására is lehetősége nyílt a megjelenteknek.

A budapesti könyvbemutató helyszíne. Fotó: Hrotkó Bálint

A Magyar Népköltészet Tára sorozat legújabb (XXII.) kötete a magyar néprajztudományban nagy múltra visszatekintő és európai hírű egyéniségkutató iskola legújabb kutatási eredményét, a Népművészet Mestere-díjjal 2010-ben kitüntetett jeles erdélyi népi énekes és mesemondó epikus népköltészeti repertoárját adja közre. A mezőségi Ördöngösfüzesen élő, 1936-ban született Hideg Anna az utolsó olyan tradicionális mesemondó, aki rendkívül gazdag népköltészeti tudását még organikus módon, egy hagyományos erdélyi faluközösségben élve szerezte. A kötet szöveganyaga közel két évtizedet felölelő folklórgyűjtés eredménye, és Hideg Anna teljes történetmondói repertoárját tartalmazza, Magyar Zoltán gyűjtőmunkája eredményeképpen. A 135 szövegből álló elbeszélő korpusz a gyűjtemény többségét képező mesék mellett nagy számban tartalmaz mondákat, tréfás népi elbeszéléseket és igaz történeteket is.

Magyar Zoltán a kötet létrejöttéről beszél a budapesti könyvbemutatón. Fotó: Varga Norbert

 

Hideg Anna és Magyar Zoltán a könyv dedikálása közben a Hagyományok Házában. Fotó: Hrotkó Bálint

Hideg Anna a magyar népi mesemondás talán utolsó igazán nagy formátumú hagyományőrzője, aki kiváló előadói képességgel rendelkezik. Repertoárja folklórtörténeti szempontból is jelentősnek mondható: összesen 51, általa elmondott mese alkotja, melyeknek többsége, 31 szöveg tündérmese, azonban lényegében minden népmesei alműfaj (állatmesék, legendamesék, novellamesék, tréfás mesék, hazugságmesék, rátótiádák) néhány típusa vagy típuskombinációja is megtalálható a gyűjteményben. Más mesemondó repertoárokkal összehasonlítva a kötetben szereplő mondák gyűjteménye is kimagaslóan gazdag (76 szöveg), amely egyaránt tartalmaz eredetmagyarázó mondákat, történeti mondákat, különféle helyi és regionális lokalizáltságú mondákat (Ördöngösfüzes névmagyarázata, Rózsa Sándor szamosújvári emlékezete, titkos kincsekről szóló hagyományok stb.), valamint legnagyobb számban hiedelemtörténeteket. A könyvben több olyan tréfás népi elbeszélés és igaztörténet is olvasható, melyek kitűnnek költőiségükkel, illetve eredetiségükkel.

A népköltészeti gyűjteményt a mesemondó életéről, történetmondói egyéniségéről, az általa elmondott folklórszövegekről és az erdélyi meseanyagról szóló tanulmány vezeti be, amely kiegészül a népköltészeti alkotások tipológiájával, valamint a tájszavak jegyzékével. A könyvet a mesemondóról és lakóhelyéről szóló, archív felvételeket is tartalmazó képmelléklet zárja.

A budapesti könyvbemutatóról szóló képgaléria:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/8439

                                                                                                                                                                          Magyar Zoltán